เช็คอิน วัดเขาแก้ววรวิหาร สระบุรี นมัสการพระธาตุเจดีย์ กราบสักการะหลวงพ่อสร้อย

93Cafe’ สระบุรี คาเฟ่นั่งชิล แวะเติมพลังก่อนชมภาพสลักยุคทวารวดี
December 17, 2019
เช็คอิน วัดสมุหประดิษฐาราม วัดโบราณ ชมผลงานจิตกรรม ขอพรพระประธานไร้นาม
December 24, 2019

เช็คอิน วัดเขาแก้ววรวิหาร สระบุรี นมัสการพระธาตุเจดีย์ กราบสักการะหลวงพ่อสร้อย

เพราะวัดถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธทุกคนยังให้ความเคารพและเลือกที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เสมอ

วันนี้โคอี้มอร์รี่จึงแวะไปรวบรวมข้อมูลของอีกหนึ่งวัดดังในอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี มาฝากเพื่อน ๆ ที่กำลังจัดทริปท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีอย่าง วัดเขาแก้ววรวิหาร มาฝากกัน ส่วนที่นี่จะมีจุดเด่นที่น่าสนใจขนาดไหน แวะไปชมรายละเอียดแบบเต็ม ๆ กับโคอี้พร้อม ๆ กันเลยมอร์

วัดเขาแก้ววรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งตั้งอยู่บนเขา ริมแม่น้ำป่าสัก ในเขตท้องที่ ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นวัดราษฎร์สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ประมาณปี พ.ศ. 2171

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จนมัสการพระพุทธบาท และจะเสด็จนมัสการพระพุทธฉาย ได้ทรงแวะพักไพร่พลขบวนราบ ณ พลับพลาท่าหิน ลานหน้าวัดเขาแก้ว พระองค์ได้เสด็จขึ้นทอดพระเนตรวัดเขาแก้ว ทรงเลื่อมใสในภูมิฐานของวัด ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเล็ก ๆ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามเป็นที่สงบเหมาะสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรม พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง 

เจ้าพระยานิกรบดินทร์ได้จัดพวกนายกองโค พากันไปรับไม้เครื่องบนและสิ่งก่อสร้างจากกรุงเทพฯ มาบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ปรับปรุงขยายให้ใหญ่กว่าเดิม ก่อกำแพงรอบพระอุโบสถขึ้นมาใหม่ สร้างกุฏิไว้ด้านทิศเหนือของเจดีย์และบูรณะองค์พระเจดีย์องค์เดิม

เมื่อเสร็จแล้วมีพระกระแสรับสั่งให้สถาปนาวัดเขาแก้ว ขึ้นเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า “วัดคีรีรัตนาราม” เมื่อ พ.ศ. 2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิโนรส องค์สังฆประมุข เสด็จออกตรวจการณ์คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เสด็จทอดพระเนตรวัดเขาแก้ว ทรงเห็นป้ายที่ติดไว้ท่าหินลาดหน้าวัดว่า “วัดคีรีรัตนาราม” รับสั่งว่าเป็นคำมคธ ทรงให้เรียกเป็นคำไทยว่า “วัดเขาแก้ว” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ส่วนจุดเด่นที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถเป็นทรงไทย ฐานพระอุโบสถประดับด้วยสิงห์ปูนปั้น ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

เจดีย์ ที่ตั้งอยู่ในฐานสูง มองเห็นแต่ไกล เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก ลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สูงราว 34 เมตร เหนือขึ้นไปที่บัลลังก์เป็นบัวกลุ่ม ปล้องไฉนทำเป็นลายดอกบัวตูมคล้ายบัวหัวเสาเรียงขึ้นไปเจ็ดชั้น

รอบองค์เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปหินปางต่างๆ ในอดีตจะมีสีต่างๆ ทั้งสีดำ สีขาว และสีเขียว แต่ปัจจุบันได้ลงสีใหม่ เป็นสีเหลืองทอง และมี 1 องค์ที่ยังคงเป็นสีดำอยู่ ต่ำลงมามีเจดีย์บริวารล้อมรอบทั้งสี่ทิศ

และส่วนท้ายคือ เจดีย์ปรางค์ห้ายอด องค์เล็กซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหอระฆังและเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2413 ลักษณะเป็นปรางค์ห้ายอดแบบตรีมุข มุขด้านทิศใต้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปทรงเครื่อง ด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ และด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ

ส่วนการเดินทางก็ไม่ยาก เพียงเดินทางออกจาก อ.เมือง จ.สระบุรี โดยใช้ ถ.พิชัยณรงค์สงคราม แล้วตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 3041 ผ่านแยกเสาไห้ไปจนถึงสี่แยกไฟแดง ให้เลี้ยวขวา ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักไปจนถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3225 ผ่านวัดท่าช้างเหนือไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร ทางเข้าวัดอยู่ด้านซ้าย ให้เลี้ยวเข้าไปอีก 200 เมตร

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าไปเยือนเมื่อมีโอกาสมาเที่ยวสระบุรี เป็นอย่างมากเพราะมาที่เดียว ได้ทั้งเที่ยว ได้ความรู้ รับความสิริมงคลกลับบ้านไปอีกด้วยนะมอร์

เวลาเปิดปิด : 08.00-18.00 น.

ที่ตั้ง : ม.1 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

แผนที่การเดินทาง

COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย