ประกวดวาดภาพตลาดแก่งคอยในอนาคตและภาพถ่ายย้อนรอยอดีตตลาดแก่งคอย

9 ร้านเด็ดของฝากในตำนาน@ตลาดสุขุมาล สระบุรี
November 26, 2019
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออาฉี อร่อยสุดแซ่บแสบปาก เจ้าเด็ดส่งตรงจากสระบุรี
November 29, 2019

ประกวดวาดภาพตลาดแก่งคอยในอนาคตและภาพถ่ายย้อนรอยอดีตตลาดแก่งคอย

วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 18:00น.​ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับอำเภอแก่งคอย,​สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กลุ่มหอการค้าแก่งคอยและชาวตลาดแก่งคอย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดภาพ “ตลาดแก่งคอยในอนาคตและภาพถ่ายย้อนรอยอดีตตลาดแก่งคอย โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอยเป็นประธานในพิธีฯ, นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี,​นางจีรยดา ธรรมบุษดี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระบุรี, นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด ได้ร่วมพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับเยาวชน อีกทั้งยังได้รับฟังการบรรยายการผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงอนาคตที่กำลังจเปลี่ยนไปของตลาดแก่งคอย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอายุ 12 ปีขึ้นไป นายณัฐพงษ์ การุญบริรักษ์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทอายุ 12 ปีขึ้นไป นายพิชญุตม์ ทองจำปา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ย.ทิพย์มาศ บุญเงิน
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ด.ญ.พิมพ์ชนก ชัยแสน
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ด.ญ.ณัฐธิดา เอี่ยมสอาด
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ด.ญ.ญาณิศาร์ อินทเสนา
COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย