สระบุรีตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารนวัตกรรมและเมืองไมซ์ อัจฉริยะ ของประเทศไทย ในงานสัมมนา Sasaruri Mice & Milk 2024
October 17, 2019
บ้านรักเรือนทอง ที่พักบรรยากาศสุดชิล นอนชมวิวริมเขา
October 24, 2019

จุฬาลงพื้นที่ช่วยชาวสระบุรีพลิกฟื้นตลาด100ปี ปากเพรียว

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผน ภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด นักภูมิสถาปนิก นำทีมสำรวจพื้นที่บริเวณ ตัวเมืองสระบุรี โดย เริ่มจาก เก็บข้อมูลจากคนพื้นที่ตลาดสุขุมาล (ตลาดใน) อ.เมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งนำโดยคุณทนงศักดิ์ สมนิยมไชย หอการค้าสระบุรี, จุฑามาศ สายสุวรรณ์ หอการค้าสระบุรีและชาวตลาดสุขุมาล

ทีมงาน ได้เดินสำรวจ บริเวณโดยรอบ เก็บข้อมูล เพื่อมองหาแนวโน้มที่จะพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นจุดศูนย์กลางของคนในสระบุรี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสังคมคนเมือง โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และได้แลกเปลี่ยนความเห็นคนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาต่อไป

หลังจากนั้น รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา และ คณะนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วม รับฟัง คำบรรยาย เกี่ยวกับผังเมืองพื้นที่สระบุรี ณ โรงแรม แกรนด์จรูณรัตน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากประธานหอการค้าสระบุรีกิติมศักดิ์ นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ และ สระบุรีพัฒนาเมือง ได้รับฟังบรรยายและมอบของที่ระลึกให้กับทางอาจารย์ ก่อนที่จะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย