สระบุรีตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารนวัตกรรมและเมืองไมซ์ อัจฉริยะ ของประเทศไทย ในงานสัมมนา Sasaruri Mice & Milk 2024

La Glace สระบุรี ชวนเที่ยวคาเฟ่สีครามสไตล์ยุโรป เสิร์ฟเมนูอร่อย ถ่ายรูปน่ารัก
October 17, 2019
จุฬาลงพื้นที่ช่วยชาวสระบุรีพลิกฟื้นตลาด100ปี ปากเพรียว
October 22, 2019

สระบุรีตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารนวัตกรรมและเมืองไมซ์ อัจฉริยะ ของประเทศไทย ในงานสัมมนา Sasaruri Mice & Milk 2024

งานสัมมนาขับเคลื่อนสระบุรีเมืองศูนย์กลางผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์นมและเมืองไมซ์ อัจฉริยะ 2024 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. คุณอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมยุทธศาสตร์สระบุรีเมืองศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์นมและเมืองไมซ์อัจฉริยะ ในชื่องาน “SARABURI MICE AND MILK 2024” ณ อาคารหอประชุมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด (ประธานกิตติศักดิ์หอการค้าจังหวัดสระบุรี) ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ

คุณอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเปิดการประชุมยุทธศาสตร์สระบุรีเมืองศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์นมและเมืองไมซ์อัจฉริยะ
นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด (ประธานกิตติศักดิ์หอการค้าจังหวัดสระบุรี) ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ จัดโดย คณะกรรมการกฎบัตรสระบุรี หอการค้าจังหวัดสระบุรี และบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี และสมาคมการผังเมืองไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมประชุมกว่า 200 คน เพื่อทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานโครงการหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีหรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมกันผลักดันให้จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตและนวัตกรรมอาหารในอนาคตต่อไป
การประชุมได้ดำเนินการตามกำหนดการตามลำดับประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัดสระบุรี” โดย นายวัฒนา มณีโชติ วิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต 2 ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย การบรรยายเรื่อง “โครงข่ายเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วงสระบุรี-มวกเหล็ก และการประมาณการผู้ใช้ทางด่วน” โดย นายกิตติ โคตรมา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ผู้แทนกรมทางหลวง การบรรยายเรื่อง “แผนการผลิตและบริหารจัดการวัวนมและผลิตภัณฑ์นม” โดย นายสัตวแพทย์ผู้แทนกรมปศุสัตว์ การบรรยายเรื่อง “ศักยภาพ Smart Farming กับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและกรณีศึกษา” โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) การบรรยายเรื่อง “โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส” โดย คุณสุธีรา อาจเจริญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทช.)

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางมาร่วมรับฟังการบรรยายกึ่งเสวนาเรื่อง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสระบุรี”

ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางมาร่วมรับฟังการบรรยายกึ่งเสวนาเรื่อง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสระบุรี” โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาระบบงาน และประกันคุณภาพองค์กร ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ และรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางกลับศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

นายพฤฒิ เกิดชูชื่น เจ้าของกิจการแดรี่โฮมและโรงงานผลิตนมออร์แกนิก คุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรี นายเบญจ นครชัย และ ดร.กนกวรรณ มะสุวรรณ นักวิจัย SG-ABC

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “แผนแม่บทการพัฒนาศูนย์วิจัยการเรียนรู้ด้านเกษตรและนวัตกรรมอาหารจังหวัดสระบุรี(Innovative Agro-Park and Food Ecosystem)” โดย นายพฤฒิ เกิดชูชื่น เจ้าของกิจการแดรี่โฮมและโรงงานผลิตนมออร์แกนิก คุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรี นายเบญจ นครชัย และ ดร.กนกวรรณ มะสุวรรณ นักวิจัย SG-ABC
จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “โอกาสของเมืองจากการมีศูนย์ประชุมและการทำการตลาดเพื่อนำงานประชุมนานาชาติเข้าพื้นที่ และความเหมาะสมการลงทุนของการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์วิจัยการเรียนรู้ด้านเกษตรและนวัตกรรมอาหารจังหวัดสระบุรี” โดย นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ ประธานกฎบัตรสระบุรีและกรรมการผู้จัดการบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) และวิทยากรภายนอก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย กำหนดการท้ายสุดเป็นการสรุปผลและปิดการประชุมฯ โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทยและหัวหน้าคณะวิจัย SG-ABC จากนั้นผู้ร่วมงานทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โคอี้พาชมบรรยายกาศรอบๆงานด้านนอกห้องสัมมนา คึกคักกันตั้งแต่ช่วงลงทะเบียน

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานร่วมฟังสัมมนาในช่วงบ่าย

โคอี้ร่วมถ่ายภาพกับคณะกฎบัตรสระบุรีและแขกผู้มีเกียรตินำโดย นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด นายจิตตเกษมณ์ นิโรจนธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ ประธานกฎบัตรนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์, นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ รักษาการประธานกฎบัตรแห่งชาติ, นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย คณะจากนครสวรรค์พัฒนาเมือง และอุดรธานีพัฒนาเมือง ประชาชนและสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี
COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย