ท่องเที่ยวสายผจญภัย
October 4, 2019
โคอี้พบปะนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสระบุรี
October 7, 2019

โคอี้ร่วมโครงการพลิกประเทศจากบางจาก Social Innovation In The City ณ งาน Innovation Thailand Expo 2019

งาน Innovation Thailand Expo ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ซึ่งจัดโดย NIA เป็นงานที่รวบรวมผลงานและโครงการด้านนวัตกรรมต่างๆในด้านสังคม, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศ สำหรับด้านสังคม Social Innovation in the city ซึ่งเป็นไฮไลน์ของงานในครั้งนี้โดยทางบางจากได้นำเสนอโครงการพลิกประเทศ ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มที่รวบรวมผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหรือโครงการด้านนวัตกรรมที่ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาสังคมมาแนะนำให้กับผู้สนใจที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพื่อส่งผลกระทบจนทำให้เกิดการพลิกชุมชน พลิกสังคม พลิกจังหวัด และพลิกประเทศได้ในที่สุด ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนที่บูธหรือในเว็บไซต์ พลิกประเทศ.com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคมนี้

สำหรับโคอี้มอร์รี่ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ท่องเที่ยวสระบุรี ได้นำเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยวในด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังชุมชนท่องเที่ยวในสระบุรีที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนประทับใจกับการต้อนรับดูแลจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้โคอี้ได้มีส่วนร่วมทำงานกับชุมชนในการสำรวจ, ออกแบบ, พัฒนากิจกรรมและเส้นทางและประชาสัมพันธ์ ชุมชนจนทำให้เกิดกิจกรรมและเส้นทางใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้

จุดเด่นของโครงการ “คาแรคเตอร์ท่องเที่ยวพาเที่ยวสระบุรีวันเดย์ทัวร์”คือ
1. สัมผัสกับธีมทัวร์คาแรคเตอร์โคอี้ฯที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และเป็น Private กรุ๊ป บริการรับส่งถึงบ้าน
2. สัมผัสกับเรื่องราวความน่าสนใจ น่าตื่นเต้นของสถานที่ต่างๆจากนักเล่าเรื่องท้องถิ่นที่โคอี้มีส่วนร่วมในการทำงานกับชุมชนนั้นๆ
3. แต่ละทริปสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษที่ทางกรุ๊ปต้องการจัดเป็นพิเศษได้เช่น กิจกรรม CSR เช่น ปลูกป่าหรือจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน, กิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทเอกชนในท้องถิ่นได้ ซึ่งจะเหมาะกับองค์กร, บริษัท, หรือกลุ่มนักศึกษาที่มีความต้องการมากกว่าการท่องเที่ยว โดยทั้งหมดนี้ทางโคอี้จะเป็นฝ่ายประสานงานและเตรียมกิจกรรมที่ต้องการได้

โปรแกรมการท่องเที่ยวที่โคอี้แนะนำเริ่มต้นมี 3 เส้นทางดังนี้

ท่องเที่ยวสายบุญ – ท่องเที่ยวตลาด 100 ปีปากเพรียว, สักการะศาลเจ้าพ่อกวนอู, สักการะพระแก้วมรกตจำลอง, พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ จตุรทิศซึ่งเป็น 1 ใน 4 พระพุทธรูปประจำทิศของประเทศไทย, นสัการรอยพระพุทธบาท, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาท, ชมหมู่บ้านโอท็อปวิลเลท 13 หมู่บ้านใน 1 วัน, และแวะซื้อสินค้าโอท็อป ณ ตลาดหัวปลี โอท็อปพุแคก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่ายประเภทเหมากรุ๊ป 8,000 บาทต่อกรุ๊ป ผู้ร่วมเดินทางบนรถตู้ไม่เกิน 8 คน รวมค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเข้าชม ตลอดจนมีหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดทริปการเดินทาง
ท่องเที่ยวสายผจญภัย – เดินทางไปยังหมู่บ้านถ้ำน้ำพุ, เยี่ยมชมหอระฆัง ณ วัดพระโพธิสัตว์, เดินขึ้นเขาชมภาพแกะฝาผนังสมัยทราวดี, เดินทัวร์ถ้ำธรรมทัศน์ ชมหินงอกหินย้อยอายุมากกว่า 1,000 ปี https://www.coemorry.com/2019/03/06/วัดถ้ำพระโพธิสัตว์/, รับประทานทานอาหารท้องถิ่น ภายในหมู่บ้าน, ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน, เยี่ยมชมเจดีย์ 500 ยอดและพระนอนที่ยาวที่สุดในภาคกลาง ณ วัดป่าสว่างบุญ https://www.coemorry.com/2019/05/29/ชวนปฏิบัติธรรม-วัดป่าสว/และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่ายประเภทเหมากรุ๊ป 9,000 บาทต่อกรุ๊ป ผู้เดินทางบนรถตู้ไม่เกิน 8 คน รวมค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเข้าชม ตลอดจนมีหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดทริปการเดินทาง
ท่องเที่ยวสายชิลล์ – เป็นการท่องเที่ยวทางรถไฟติดแอร์ที่จัดเฉพาะตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น สำหรับในปีนี้วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. โปรแกรมคือ นัดพบที่สถานีรถไฟหัวลำโพง 9:00น. และ 10:00นออกเดินทาง, รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ, แวะชมชะง้อนหินที่สถานีรถไฟผาเสด็จ, ลงจากสถานีรถไฟที่สถานีมวกเหล็ก สระบุรี จากนั้นผู้เดินทางสามารถเลือกแพ็คเกจการท่องเที่ยวต่อเฉพาะกรุ๊ปของตนเองได้จาก https://www.coemorry.com/product/1daytrip-ไปรถไฟกลับรถตู้-16-พ-ย-นี้/
ค่าใช้จ่ายประเภทเหมากรุ๊ป 13,500 บาทต่อกรุ๊ป ผู้เดินทางบนรถตู้ไม่เกิน 10 คน รวมค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ, ค่าอาหารกลางวัน, ตลอดจนมีหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศคอยอำนวยความสะดวกตลอดทริปการเดินทางบนรถไฟ ทั้งนี้กรุ๊ปเหมานี้สามารถเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวเองได้หลังจากเดินทางถึงสถานีมวกเหล็กตามในลิ้ง
https://www.coemorry.com/product/1daytrip-ไปรถไฟกลับรถตู้-16-พ-ย-นี้/
หรือสำหรับผู้เดินทางที่ 1-2 ท่านที่ต้องการร่วมทริปกับเพื่อนร่วมเดินทางคนอื่น ค่าใช้จ่าย 1,950 บาทต่อท่าน ผู้ร่วมเดินทางบนรถตู้ 6-8 คน โดย สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวหลังจากลงที่สถานีรถไฟมวกเหล็กคือ เดินเที่ยวงาน Daily Expo ณ งานวิ่งมวกเหล็กมาราธอน ที่อ.ส.ค., แวะซื้อของฝากที่ร้าน Milk Land, เยี่ยมชมวัดพระโพธิสัตว์และขึ้นเขาชมภาพฝาผนังสมัยทราวดีและเยี่ยมชมเจดีย์ 500 ยอดและพระนอนที่ยาวที่สุดในภาคกลาง ณ วัดป่าสว่างบุญและเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เพื่อนๆที่สนใจโครงการของโคอี้ “คาแรคเตอร์ท่องเที่ยวพาเที่ยวสระบุรีวันเดย์ทัวร์” ก็สามารถ “กดสนับสนุน” โครงการนี้ได้จากลิ้ง https://www.greenimpact.in.th/pub_product/gimpact-pd-nuuEXCfEPxsioD5feu5t

ก่อนโคอี้จะกลับสระบุรีแวะมาถ่ายรูปเก็บบรรยายกาศ ณ ชั้น 5 ของตึกสามย่านมิตรทาวน์ได้วิวสวยๆเห็นวัดหัวลำโพงอยู่ด้านหลัง

มาทำความรู้จักโคอี้กันมากขึ้นในคลิปนี้

COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย