ท่องเที่ยวสายชิว
October 4, 2019
โคอี้ร่วมโครงการพลิกประเทศจากบางจาก Social Innovation In The City ณ งาน Innovation Thailand Expo 2019
October 6, 2019

ท่องเที่ยวสายผจญภัย

ท่องเที่ยวสายผจญภัย – เดินทางไปยังหมู่บ้านถ้ำน้ำพุ, เยี่ยมชมหอระฆัง ณ วัดพระโพธิสัตว์, เดินขึ้นเขาชมภาพแกะฝาผนังสมัยทราวดี, เดินทัวร์ถ้ำธรรมทัศน์ ชมหินงอกหินย้อยอายุมากกว่า 1,000 ปี https://www.coemorry.com/2019/03/06/วัดถ้ำพระโพธิสัตว์/, รับประทานทานอาหารท้องถิ่น ภายในหมู่บ้าน, ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน, เยี่ยมชมเจดีย์ 500 ยอดและพระนอนที่ยาวที่สุดในภาคกลาง ณ วัดป่าสว่างบุญ https://www.coemorry.com/2019/05/29/ชวนปฏิบัติธรรม-วัดป่าสว/และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่ายประเภทเหมากรุ๊ป 9,000 บาทต่อกรุ๊ป ผู้เดินทางบนรถตู้ไม่เกิน 8 คน รวมค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเข้าชม ตลอดจนมีหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดทริปการเดินทาง

ขึ้นหอระฆัง ชมภาพมุมสูงของวัดพระโพธิสัตว์
ชมน้ำตก จปร.
เดินขึ้นเขา
ชมภาพแกะสลักสมัยทราวดี
เดินทัวร์ถ้ำธรรมทัศน์
เยี่ยมชมวัดป่าสว่างบุญ ชมเจดีย์ 500 ยอด
COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย