ครัวหลังเขา กินข้าว ถ่ายรูป ที่มวกเหล็ก
October 4, 2019
ท่องเที่ยวสายชิว
October 4, 2019

ท่องเที่ยวสายบุญ

ท่องเที่ยวสายบุญ – ท่องเที่ยวตลาด 100 ปีปากเพรียว, สักการะศาลเจ้าพ่อกวนอู, สักการะพระแก้วมรกตจำลอง, พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ จตุรทิศซึ่งเป็น 1 ใน 4 พระพุทธรูปประจำทิศของประเทศไทย, นสัการรอยพระพุทธบาท, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาท, ชมหมู่บ้านโอท็อปวิลเลท 13 หมู่บ้านใน 1 วัน, และแวะซื้อสินค้าโอท็อป ณ ตลาดหัวปลี โอท็อปพุแคก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่ายประเภทเหมากรุ๊ป 8,000 บาทต่อกรุ๊ป ผู้ร่วมเดินทางบนรถตู้ไม่เกิน 8 คน รวมค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเข้าชม ตลอดจนมีหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดทริปการเดินทาง

สักการะศาลเจ้าพ่อกวนอู
เดินเยี่ยมชมตลาด 100 ปีปากเพรียว
นมัสการพระแก้วมรกตจำลอง ณ วัดเพรียว
นมัสการพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์ จตุรทิศ ณ วัดศาลาแดง
เยี่ยมชมตลาดหัวปลีและแวะซื้อสินค้าโอท็อป
นมัสการรอยพระพุทธบาท และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ณ วัดพระพุทธบาท
COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย