ท่องเที่ยวสายบุญ
October 4, 2019
ท่องเที่ยวสายผจญภัย
October 4, 2019

ท่องเที่ยวสายชิว

ท่องเที่ยวสายชิลล์ – เป็นการท่องเที่ยวทางรถไฟติดแอร์ที่จัดเฉพาะตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

จัดเฉพาะวันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 2562 เท่านั้น โดยมีตารางการเดินทางดังนี้
9:00น. ลงทะเบียน ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
10:00น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง รับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันบนรถไฟ
12:30น. ถึงสถานีผาเสด็จ ถ่ายรูปกับรางรถไฟและผาเสด็จและสักการะร.5 (ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.coemorry.com/2019/09/03/ผาเสด็จ-สระบุรี-เดินชมชะ/ )
13:15น. ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟมวกเหล็ก
13:45น. ถึงสถานีรถไฟมวกเหล็ก จบทริปเส้นทางเฉพาะในส่วนการเดินทางด้วยรถไฟ
ตั้งแต่เวลา 14:00น. ทางคณะจะเดินทางด้วยรถตู้ โดยมีโปรแกรมแนะนำเที่ยวในสระบุรีดังนี้คือ

โปรแกรมที่ 1
14:00น. เยี่ยมชมงาน Darily Expo ณ งานวิ่งมวกเหล็กมินิมาราธอน
15:00น. ลงทะเบียนงานวิ่งมวกเหล็กมินิมาราธอนสั่งซื้อบัตรวิ่ง 4km : https://www.coemorry.com/product/4-km-มวกเหล็กมินิมาราธอน-16-พ-ย/ สั่งซื้อบัตรวิ่ง 10.5km : https://www.coemorry.com/product/10-5-km-มวกเหล็กมินิมาราธอน-16-พ/
16:00น. เริ่มวิ่งตามระยะที่ลงทะเบียนและเมื่อวิ่งเสร็จกลับมาพักผ่อนภายในงานวิ่ง
20:00น. เริ่มกิจกรรมดูคอนเสิร์ต สั่งซื้อบัตรคอนเสิร์ต : https://www.coemorry.com/product/คอนเสิร์ตงานมวกเหล็กมิ/
23:00น. คอนเสิร์ตจบ เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ
01:00น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ

โปรแกรมที่ 2
14:00น. เยี่ยมชมงาน Darily Expo ณ งานวิ่งมวกเหล็กมินิมาราธอน
15:00น. เดินทางไป อ.ส.ค. เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงวัว, ร่วมกิจกรรมขี่ม้า, เยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทยเดนมาร์ค
16:30น.​แวะซื้อสินค้าอ.ส.ค. ณ Milk Land และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18:00น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมที่ 3
14:00น. เยี่ยมชมงาน Darily Expo ณ งานวิ่งมวกเหล็กมินิมาราธอน
15:30น. เดินทางไปยังวัดถ้ำพระโพธิสัตว์และเดินขึ้นเขาชมภาพแกะสลักในถ้ำสมัยทราวดี
16:30น. แวะซื้อสินค้า OTOP ณ ศูนย์ OTOP สวนริมเขาและเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18:00น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมที่ 4
14:00น. เดินทางไปยังสวนบิ๊กเต้ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่งโมง)
15:00น. ชมสวนบิ๊กเต้ สวนเบญจมาสใหญ่ที่สุดในภาคกลาง
16:00น. เที่ยวชมฟาร์มสายทอง ฟาร์มมัลเบอร์รี่และแวะซื้อผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่
16:30น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19:00น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ

**หมายเหตุ**
1.โปรแกรมที่ 1-4 ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว
2.โปรแกรมที่ 1-4 สามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ โดยแจ้งความต้องการก่อนออกเดินทาง

ค่าใช้จ่ายประเภทเหมากรุ๊ป 13,500 บาทต่อกรุ๊ป ผู้เดินทางบนรถตู้ไม่เกิน 10 คน รวมค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ, ค่าอาหารกลางวัน, ตลอดจนมีหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศคอยอำนวยความสะดวกตลอดทริปการเดินทางเฉพาะบนรถไฟ ทั้งนี้กรุ๊ปเหมานี้สามารถเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวเองได้หลังจากเดินทางถึงสถานีมวกเหล็กตามโปรแกรมข้างต้นทั้ง 4 แบบ สนใจจองสามารถจองได้จากลิ้ง https://www.coemorry.com/product/1daytrip-ไปรถไฟกลับรถตู้-16-พ-ย-นี้/

สำหรับผู้เดินทางที่ 1-2 ท่าน ที่ต้องการร่วมทริปกับเพื่อนร่วมเดินทางคนอื่น ค่าใช้จ่าย 1,950 บาทต่อท่าน ทางเราจะดำเนินการหาผู้ร่วมเดินทางร่วมกันท่านหลังจากลงที่สถานีมวกเหล็กด้วยรถตู้สำหรับ 6-8 ท่าน
สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวหลังจากลงที่สถานีรถไฟมวกเหล็กคือ เดินเที่ยวงาน Daily Expo ณ งานวิ่งมวกเหล็กมาราธอน ที่อ.ส.ค., แวะซื้อของฝากที่ร้าน Milk Land, เยี่ยมชมวัดพระโพธิสัตว์และขึ้นเขาชมภาพฝาผนังสมัยทราวดีและเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดได้ ขึ้นกับเวลาและคณะผู้ร่วมเดินทาง)

COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย