ตลาดโรงคั่ว บ้านใร่กาแฟ หนองแซง
March 14, 2019
โรงเรียนชาวบ้าน บ้านคลองหัวช้าง
March 28, 2019

มารู้จักกับโคอี้มอร์รี่กันเถอะ COE morry introduction

โคอี้มอร์รี่ได้ถูกสรรค์สร้างด้วยความตั้งใจอยากให้เป็นเซเลบิตี้เพื่อให้ความสุข, ความบันเทิงแก่เด็กๆและครอบครัว ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าต่างๆภายในจังหวัดสระบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสระบุรีมากขึ้น

ด้วยความตั้งใจดีของคนสระบุรีจึงได้รวมตัวกันสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อผลักดันให้คาแรตเตอร์นี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อนๆทุกคนสามารถให้การสนับสนุนโคอี้มอร์รี่ได้อีกแรงจากการกด Like กด Share หรือให้คำติชมเพื่อให้กำลังใจทีมงานได้

COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย