บ้านไร่สุดใจโฮมสเตย์ มวกเหล็ก
March 9, 2019
ตลาดโรงคั่ว บ้านใร่กาแฟ หนองแซง
March 14, 2019

ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล เสาไห้

ขอบคุณสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีได้เชิญชวนสื่อมวลชนและผู้ประกอบการทัวร์มาช่วยประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวในสระบุรี ภายใต้โครงการ Amazing Saraburi FAM trip โคอี้มอร์รี่ก็มาร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีด้วย มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายมาดูกันนะมอมอ

COE morry
COE morry
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น โก๊ะ ชอบเที่ยว ชอบออกกำลังกาย